O mně

Ahoj, jmenuji se Pavlína Punčochářová, narodila jsem se roku 1975 v Plzni ve znamení Vah ve Vahách. Tak si vyvažuji, zvažuji, dovažuji, uvažuji, rozvažuji… Potřebuji ROVNOVÁHU.

V současnosti se věnuji tvoření energetických obrazců. Hraji si s energií, geometrií a barvami. Pokud bych měla svou tvorbu pojmenovat, tak nejblíže by asi sedlo – automatická peropísmokresba.

Roviny Spiritu mě oslovují odedávna, kráčím si spíše cestou „samonaučnou“, bez sběru různých certifikátů či jiných dalších tzv. zasvěcovacích metod. Na cestě nalézání a poznávání člověk dochází k uvědomění, že vše podstatné je uvnitř. Nikdo a nic z vně není schopno pomyslný grál naplnit. Je to osobní vhled a zkušenost. Každý to jinak má. Zde bych jen dodala rčení – „Neprosazuj svou pravdu, protože pravda je pouhý úhel pohledu“…  Realita,  jak ji vnímám, je tvořena světem pravděpodobností a možností. Je o síle mysli a stavu vědomí v souladu se srdcem. Jeden ze zákonů Vesmíru, který zjednodušeně zní

CO DÓLE, TO HÓRE…. či JAK UVNITŘ, TAK VNĚ,

vyniká svou genialitou. V okamžiku pochopení a přijmutí nám odpadá břemeno a my už nepotřebujeme ztrácet čas a energii na tvorbu výmluv a hořekování všeho druhu. :) Vyvažování protikladných energií, souhra levé a pravé hemisféry, mužského a ženského principu, světla a stínu, mikrokosmu a makrokosmu – Vše v jednom jest… Jsme součástí HRY, tak si hrejme :) ……..třeba jako hra Člověče, nezlob se! Jak jednoduchá a moudrá ve svém základu. Máme svou figurku, vyčkáváme v „domečku“ až nastane vhodná chvíle a padne nám kostka. Vyrážíme na hrací plochu – do kola. Putujeme se spoluhráči, kteří nás občas vyhodí nebo my je, přeskakujeme, podvádíme, odpouštíme, vyčítáme, smějeme se spolu… než dokončíme cyklus a vracíme se zpět do „domečku“. A teď otázka a špetka upřímnosti k sobě – Kdo hází kostkou a vede svou figurku?…tak se už Člověče nezlob, vždyť je to HRA! :)