Technika

Pracuji s redisperem, černou a červenou tuší. Písmo vedu nebo „je vedeno“ vždy z vně do středu kruhu. Tvoří se tak kruhy v kruzích, tudíž jakoby vír. Znaky psané černou tuší směřují po směru hodinových ručiček, znaky červené naopak (stejně jako hebrejština). Postupem času dostává celý útvar jistý řád či koncept. Počty řádků, symbolika, barvy, tvary i možná skrytá posloupnost těchto kódů má svůj zatím neprojevený význam.
A o čem to celé je?  Pozor – návrat na začátek – o vyrovnávání energií :) ……..no anebo je to možná vše ještě jinak….