Tvorba

V průběhu roku 2012 jsem si začala intenzivně pobrukovat neznámé melodie, slyšela jsem v nitru často hudbu. Docházelo vlastně k „ladění nástroje“.
Na jaře v květnu 2013 jsem uchopila redispero – které jsem měla zhruba 10 let v šuplíku. (Před 10 lety jsem dostala radu – informaci od kamaráda zabývajícím se aut. písmem. Rada zněla – „zakup si penál, redispero a jdi do toho“) .. no a nyní proces této tvorby probíhá..
Kruhy jsem nazvala Vortex, tak jak přišlo skrze intuici.
V sekci fotogalerie je průřez od počátků do Teď. Vše se odehrává v nekonečném, rozvíjejícím se proudění. V současnosti též využívám další metody, kdy tyto mandaly „oblékám“ do grafiky.
Jakoby „výsledný plod“, tak jak vkládám – co vnímám do hmoty, má základ v písmu či spíše „znakování“. Jedná se prakticky o tzv. „přenos ideogramů z vyšších sfér“. To vepisuji do Kruhu. Každý nově vzniklý tzv.Výchozí bod je originál stejně jako daktylky prstů. Je to činnost intuitivní, která je doprovázena speciálním druhem řeči nebo jazyka (často nabývající zpěvnou a velice proměnlivou melodickou formu).  Jde tedy ruku v ruce s tímto písmem. Obrazce neboli „Informační portály“ jsou též nazývány jako „Brány uzdravení“ .

 Překlad znaků je PROZATÍM skryt. Universální Energie, která se zde – ve hmotě – prostřednictvím obrazců manifestuje, je vložena do symbolů, prastarých piktogramů či hvězdných kódů…a v neposlední řadě geometrických tvarů a barev. Symbol je symbolem v holografickém světě, ale v základním stavu je to vibrující informační pole. Každého jedince přitáhne ten Kruh, který má pro něj informace na mimosmyslové (podprahové) úrovni, které jsou vedeny skrze zraková centra tam, kam je potřeba. Stejně jako hudba. Slyšíme tóny – vibrují námi, přesto jsou uši „pouhé“ nosiče do nitra – tam se vše odehrává :)

ENERGIE PROUDÍ TAM, KAM SMĚŘUJE POZORNOST!